Hội nghị cán bộ, công chức Ban Tuyen giáo Tỉnh ủy năm 2022 In trang
13/01/2023 02:03 CH

Chiều ngày 11/01, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2023. Tham dự hội nghị có đồng chí Bùi Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Trần Trung Hiếu, Bí thư Chi bộ, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thị Mỵ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các phòng chuyên môn và toàn thể công chức và người lao động cơ quan

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Các đồng chí chủ trì hội nghị.
Các đồng chí chủ trì hội nghị.

Năm 2022, cán bộ, công chức và người lao động cơ quan đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị theo chương trình, kế hoạch đề ra. Theo đó, Chị bộ, cơ quan, Công đoàn đã được đánh giá hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tham mưu, tổ chức phục vụ tốt các hoạt động của Thường trực Tỉnh ủy giao và nhiệm vụ của ngành Tuyên giáo. Năm 2022 đều đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra.

Đồng chí Trần Trung Hiếu, Bí thư Chi bộ, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông qua báo cáo.
Đồng chí Trần Trung Hiếu, Bí thư Chi bộ, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông qua báo cáo.

Theo báo cáo, năm 2022 Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tham mưu với Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành các văn bản chỉ đạo theo chuyên đề, theo năm đảm bảo chất lượng, tiến độ, thời gian. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức được Chi bộ, lãnh đạo ban quan tâm. Thường xuyên giáo dục cán bộ, công chức, nêu cao kỷ luật, kỷ cương, gương mẫu trong rèn luyện đạo đức lối sống, nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Việc tổng kết, nghiên cứu lý luận trên địa bàn tỉnh tiếp tục có nhiều chuyển biến, góp phần tích cực vào việc nâng cao nhận thức về tư tưởng, lý luận trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo sự thống nhất tư tưởng trong Đảng và đồng thuận trong xã hội. Bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và nhiệm vụ chính trị của địa phương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành các văn bản hướng dẫn, tài liệu, đề cương tuyên truyền về các sự kiện chính trị. Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các địa phương, đơn vị quan tâm chú trọng, bám sát yêu cầu thực tế đặt ra, cụ thể hóa phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương, đơn vị. Công tác chỉ đạo về chính trị, tư tưởng trên lĩnh vực báo chí được triển khai kịp thời, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tăng cường thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh. Hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng được quan tâm, duy trì và nâng cao chất lượng trở thành một kênh thông tin chính thống đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân góp phần ổn định tình hình tư tưởng trên địa bàn tỉnh.  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm tốt vai trò là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo thông tin đối ngoại; chủ động tham mưu, ban hành các văn bản hướng dẫn về công tác thông tin đối ngoại mang tính thống nhất, đi vào chiều sâu. Ban Chỉ đạo 35 tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc. Công tác hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch thuộc lĩnh vực khoa giáo tiếp tục có nhiều đổi mới, thể hiện rõ nét ở việc xây dựng chương trình, kế hoạch khảo sát và làm việc với các địa phương, đơn vị sát với thực tiễn. Triển khai có hiệu quả Quyết định số 238-QĐ/TW của Ban Bí thư khóa XII, Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy đã chủ động xây dựng, ký kết các chương trình, kế hoạch phối hợp với các các cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp. Trong quá trình thực hiện, có nhiều đổi mới, cách làm sáng tạo, với hình thức phong phú, đa dạng, đảm bảo kịp thời, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tiễn đặt ra.

Cán bộ công chức dự hội nghị.
Cán bộ công chức dự hội nghị.

Cùng với công tác triển khai nhiệm vụ chuyên môn, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã linh hoạt, chủ động và bố trí thời gian hợp lý để duy trì các hoạt động phong trào thi đua và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức trong toàn cơ quan.

Cán bộ công chức dự hội nghị.
Cán bộ công chức dự hội nghị.

Thông qua hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua cho 3 đồng chí, trao giấy khen cho 2 tập thể và 7 cá nhân.

Đồng chí Bùi Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua cho các đồng chí.
Đồng chí Bùi Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua cho các đồng chí.

Đồng chí Trần Trung Hiếu, Bí thư Chi bộ, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giấy khen cho các tập thể.
Đồng chí Trần Trung Hiếu, Bí thư Chi bộ, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giấy khen cho các tập thể.

Đồng chí Nguyễn Thị Mỵ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giấy khen cho các cá nhân.
Đồng chí Nguyễn Thị Mỵ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giấy khen cho các cá nhân.

Thủ trưởng cơ quan và lãnh đạo Ban Chấp hành công đoàn ký kết giao ước thi đua năm 2023.
Thủ trưởng cơ quan và lãnh đạo Ban Chấp hành công đoàn ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Phát huy thành tích đạt được trong năm qua, năm 2023 tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung hoạt động, phương thức công tác tuyên giáo, phương pháp làm việc; bám sát thực tiễn cơ sở, nắm chắc tình hình tư tưởng cán bộ, công chức, nâng cao khả năng dự báo; tăng cường kiểm tra, đôn đốc; xác định chương trình công tác trọng tâm, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để tổ chức thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của Ban. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách, quyền lợi cho người lao động; tổ chức cho cán bộ, công chức tham gia các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao. Đẩy mạnh và hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh và Khối thi đua phát động, gắn công tác thi đua với trách nhiệm, nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan. Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, công chức, phấn đấu hoàn thành tốt nhệm vụ năm 2023.

 

Hoàng Khôi

Lượt xem: 268
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 001316842
  • Đang online: 66
  • Trong tuần: 10.318
  • Trong tháng: 53.920
  • Trong năm: 634.882