Công tác tuyên giáo được triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, hiệu quả In trang
31/07/2019 12:00 SA

6 tháng đầu năm 2019 là thời gian Lâm Ðồng có nhiều dấu ấn trong hoạt động tuyên giáo bởi được Ban Tuyên giáo (BTG) Trung ương lựa chọn là địa điểm để tổ chức giao lưu điển hình tiêu biểu trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khu vực miền Trung - Tây Nguyên; giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2019 các tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Ðông Nam Bộ. Sự chọn lựa ấy dựa trên việc BTG Tỉnh ủy Lâm Ðồng và hệ thống tuyên giáo các cấp trên địa bàn tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện và đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực của công tác tuyên giáo.

Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tặng biểu trưng và giấy chứng nhận cho các gương điển hình tham gia buổi giao lưu điển hình tiêu biểu trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Ảnh: V.Báu
Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tặng biểu trưng và giấy chứng nhận cho các gương điển hình tham gia buổi giao lưu điển hình tiêu biểu trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Ảnh: V.Báu

Thời gian qua, bám sát những nhiệm vụ cụ thể của công tác tuyên giáo, ngành Tuyên giáo Lâm Đồng đã nghiêm túc thực hiện việc học tập quán triệt và triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Cụ thể, BTG Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, 9 và thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 10 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các nghị quyết chuyên đề, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Quy định 08 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, giáo viên, các chức sắc, tôn giáo... tham gia học tập. Trong đó, việc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành với 362 lớp, có gần 50 ngàn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang... tham dự. Riêng đảng viên tham gia học tập đạt trên 95%. Nghị quyết Trung ương 9 được quán triệt thông qua việc tổ chức hội nghị trực tuyến cho đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn tỉnh với 15 điểm cầu cho trên 2.500 cán bộ, đảng viên tham gia. Việc kết nối hội nghị trực tuyến từ Trung ương đến cấp huyện đã giúp đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn tỉnh tiếp thu nội dung, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện sát với tình hình thực tế tại địa phương. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền miệng; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và việc tổ chức các hội thi, hội diễn... cũng góp phần đưa sâu, lan rộng nội dung các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến gần hơn với quần chúng.

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên được BTG các cấp tập trung chỉ đạo và đôn đốc thực hiện. Riêng tại Lâm Đồng, việc quán triệt, học tập, sinh hoạt những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được BTG các cấp tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện với nhiều nội dung và hình thức phong phú như: Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền chuyên đề năm 2019; Tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh quán triệt, nghiên cứu các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm ngày mất của Người; Tổ chức Hội thi sân khấu hóa tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh các cấp trong tỉnh. Việc Lâm Đồng được chọn là đơn vị tổ chức giao lưu điển hình tiêu biểu trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khu vực miền Trung - Tây Nguyên mà đại diện của Lâm Đồng là Mái ấm Tín Thác (nơi hơn 10 năm qua đã có trên 100 trẻ em bị bỏ rơi lớn lên an lành trong tình yêu của các sơ) có thể xem như sự ghi nhận của BTG Trung ương cho những nỗ lực của Lâm Đồng. Sự kiện chính trị quan trọng này đã tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trên toàn tỉnh trong việc thực hiện Chỉ thị 05.

Đồng chí Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; đồng chí Trần Đức Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng trao kỷ niệm chương và hoa cho đại diện các địa phương tại giao lưu điển hình tiêu biểu trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Ảnh: Văn Báu
Đồng chí Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; đồng chí Trần Đức Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng trao kỷ niệm chương và hoa cho đại diện các địa phương tại giao lưu điển hình tiêu biểu trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Ảnh: Văn Báu

Bên cạnh đó, BTG các cấp còn có nhiều hoạt động nhằm duy trì việc tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với đăng ký nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; trong đó chú trọng nội dung “làm theo”, với những việc làm thiết thực, sát yêu cầu nhiệm vụ. Đơn cử như việc các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy phân công cán bộ chủ chốt cùng tham dự sinh hoạt chi bộ định kỳ; BTG Đạ Tẻh thành lập 2 tổ kiểm tra tất cả các bản cam kết trong toàn Đảng bộ huyện, thành lập nhóm Zalo “Tuyên giáo Đạ Tẻh”; Đơn Dương kể chuyện về Bác dưới cờ vào sáng thứ hai hàng tuần; lực lượng vũ trang tỉnh với mô hình “5 chủ động về công tác tư tưởng” và “ba nhất, chín không”... Đây là những cách làm, mô hình hay trong thực hiện Chỉ thị. Đồng thời, công tác kiểm tra được thực hiện thường xuyên để động viên, tuyên dương những đơn vị làm tốt và kịp thời uốn nắn những đơn vị còn những hạn chế, khuyết điểm. Đó là giải pháp để việc thực hiện Chỉ thị 05 thực sự thấm sâu và lan tỏa.

Xác định việc ổn định lòng dân là điều kiện tiên quyết để phát triển kinh tế - xã hội, trong đó Tuyên giáo là lực lượng tiên phong nhằm định hướng tuyên truyền trên các lĩnh vực và những vấn đề dư luận quan tâm. Bởi vậy, BTG Tỉnh ủy đã chủ động chuẩn bị tài liệu, nội dung tuyên truyền, cung cấp tài liệu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, quốc phòng, an ninh, các sự kiện chính trị quan trọng và công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước, các hoạt động kinh tế - xã hội lớn của tỉnh... Ngoài ra, ngành Tuyên giáo cũng đã tổ chức điều tra dư luận xã hội để đánh giá về tư tưởng, cảm nhận và niềm tin của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh về tình hình an ninh trật tự và việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy qua điều tra. Đây cũng là kênh để nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, từ đó tham mưu kịp thời cho các cấp ủy đảng trong công tác định hướng và giải quyết hiệu quả những vấn về tư tưởng, dư luận xã hội nảy sinh trong quá trình triển khai thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn, góp phần tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong Nhân dân.

Đồng chí Trần Văn Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu kết luận Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2019. Ảnh: Thành Đồng
Đồng chí Trần Văn Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu kết luận Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2019. Ảnh: Thành Đồng

Sau một năm đi tiên phong trong việc tiến hành sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo chủ trương lớn của Trung ương, cán bộ ngành Tuyên giáo vẫn đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Ngoài các nội dung nêu trên, Tuyên giáo cũng là kênh quan trọng góp phần giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và các sản phẩm du lịch, văn hóa, con người, cũng như các sự kiện lớn của tỉnh - đặc biệt là Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VIII sẽ được tổ chức vào cuối năm 2019.

Bên cạnh những thành quả đó, ngành Tuyên giáo Lâm Đồng cũng đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế còn tồn tại. Trong đó phải kể đến công tác tuyên truyền ở một số địa phương, đơn vị còn thiếu chiều sâu, thiếu thường xuyên, chưa rộng khắp, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) còn những hạn chế nhất định trong công tác triển khai thực hiện. Đơn cử như việc rà soát các chuẩn mực đạo đức ở một số cơ quan, đơn vị còn chậm hoặc chưa sát với chức năng, nhiệm vụ; một số cán bộ, đảng viên chưa tự giác, gương mẫu; công tác nhân rộng điển hình tiên tiến chưa thường xuyên, sức lan tỏa chưa nhiều. Một số báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội... chưa thật sự tích cực, chưa phát huy hết năng lực trong thực hiện nhiệm vụ. Công tác nắm bắt, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội và đấu tranh với những thông tin xấu, độc trên Internet, mạng xã hội có lúc, có nơi chưa kịp thời...

Trước những thực tế đang đặt ra trong bức tranh kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như những nhiệm vụ, mục tiêu trước mắt của ngành Tuyên giáo, đồng chí Trần Văn Hiệp - UVBTV, Trưởng BTG Tỉnh ủy tiếp tục nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm đối với ngành Tuyên giáo: Tập trung tham mưu tuyên truyền thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” với cách làm bài bản, khoa học, tạo sự thống nhất, đồng thuận xuyên suốt từ tỉnh đến cơ sở. Kịp thời tham mưu cấp ủy các cấp quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW (khóa XII) “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, trong đó chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyên truyền về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường quan tâm việc sử dụng mạng xã hội phục vụ công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội. Kịp thời khen thưởng, biểu dương tuyên truyền để lan tỏa các gương người tốt việc tốt, đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện Chỉ thị 05 để nội dung này trở thành những việc làm thường xuyên, thấm sâu trong đời sống xã hội... Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức Đảng, đảng viên trong thực hiện các nhiệm vụ và kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh những tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm.

NGỌC NGÀ - baolamdong.vn

Lượt xem: 242