Triển khai công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2019 In trang
15/07/2019 12:00 SA

Chiều ngày 16/7, tại Đức Trọng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Tham dự hội nghị có tập thể lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, thành ủy: Đức Trọng, Đam Rông, Lâm Hà, Đơn Dương, Lạc Dương và Đà Lạt; tập thể lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh. Các đồng chí: Trần Văn Hiệp - UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Nguyễn Vĩnh Phúc - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trần Văn Hiệp - UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Đồng chí Trần Văn Hiệp - UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 6 tháng đầu năm 2019, ngành Tuyên giáo tỉnh đã chủ động, tích cực thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch công tác tuyên giáo đề ra đạt được những kết quả tích cực. Ban Tuyên giáo các cấp đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy trên lĩnh vực tư tưởng, nhất là việc triển khai sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và cấp ủy các cấp; chủ động tuyên truyền các ngày lễ lớn, nhiệm vụ trọng tâm của đất nước, của tỉnh, địa phương. Đồng thời, kịp thời nắm bắt, định hướng dư luận xã hội. Hoạt động tuyên giáo được triển khai đồng bộ, toàn diện và tiếp tục có nhiều đổi mới theo hướng tích cực, cụ thể, sinh động, bám sát cơ sở.

Ban Tuyên giáo các cấp cũng tích cực tham mưu tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8, 9, 10 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị; các nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và các quy định, chỉ thị, nghị quyết chuyên đề của tỉnh với tinh thần nghiêm túc, hiệu quả và tiết kiệm. Chất lượng và hiệu quả phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với các ngành, đơn vị, địa phương trong triển khai nhiệm vụ và định hướng, chỉ đạo các nội dung hoạt động tuyên giáo ngày càng chặt chẽ, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương...

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hội nghị cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: Công tác tuyên truyền ở một số đơn vị, địa phương còn thiếu chiều sâu, thiếu thường xuyên, chưa rộng khắp nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; công tác nắm bắt, định hướng tư tưởng, dư luận có lúc, có nơi chưa kịp thời; chưa có chuyển biến thật sự trong việc học tập nghị quyết của Đảng; còn tình trạng một bộ phận đảng viên, công chức, viên chức chưa ý thức học tập tốt...

Đồng chí Trần Văn Hiệp - UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trao kỷ niệm chương cho các cá nhân có nhiều thành tích trong công tác tuyên giáo
Đồng chí Trần Văn Hiệp - UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trao kỷ niệm chương cho các cá nhân có nhiều thành tích trong công tác tuyên giáo

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận nhằm làm rõ những kết quả đã đạt được, những khó khăn, thách thức đối với công tác tuyên giáo trong giai đoạn hiện nay; đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong thời gian tới...

Kết luận hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Văn Hiệp đánh giá cao những đóng góp của Ban Tuyên giáo các cấp trong công tác tham mưu cho cấp ủy trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng, khoa giáo. Đồng chí cũng đề nghị Ban Tuyên giáo các cấp cần triển khai thực hiện tốt sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, tích cực nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức để thực hiện có hiệu quả các mặt công tác. Trong đó, đẩy mạnh việc định hướng tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước và của địa phương; công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, tăng cường chất lượng công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; nâng cao công tác đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực văn hóa, đấu tranh chống quan điểm sai trái... Mặt khác, cần xử lý nghiêm cán bộ đảng viên đưa thông tin bịa đặt trên mạng xã hội; chú trọng quan tâm mạng xã hội phục vụ công tác tuyên truyền...

Dịp này, thừa ủy quyền của Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Trần Văn Hiệp đã tặng Kỷ niệm chương cho các cá nhân có nhiều thành tích trong công tác tuyên giáo.

THY VŨ - baolamdong.vn

Lượt xem: 246