HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019: Tăng cường thông tin tích cực tới nhân dân In trang
17/07/2019 12:00 SA

Chiều ngày 16/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo các sở, ngành khối khoa giáo và các cơ quan báo chí, hội cấp tỉnh 6 tháng đầu năm 2019. Đồng chí Trần Văn Hiệp - UV Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng đã chủ trì hội nghị với sự có mặt của lãnh đạo các đơn vị.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Sáu tháng đầu năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo các cấp uỷ Đảng trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Các cấp, các ngành đã chủ động, tích cực và kịp thời cung cấp nội dung tuyên truyền trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, quốc phòng an ninh, các sự kiện chính trị quan trọng, nổi bật, và công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước, tình hình biển, đảo năm 2019; cung cấp tài liệu thông tin nội bộ về công tác đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng như phản ánh tình hình hoạt động và những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh. Thông tin đối ngoại đã giới thiệu tiềm năng, thế mạnh du lịch cũng như các sự kiện lớn của tỉnh, gắn với quảng bá giới thiệu thương hiệu “Đà Lạt - kết tinh kỳ diệu từ đất lành”. Công tác lý luận chính trị - lịch sử Đảng được thực hiện rộng rãi và gắn với công tác giáo dục.

Về các hoạt động y tế, giáo dục, văn hóa, an sinh xã hội, khoa học công nghệ đều thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao. Sức khỏe toàn dân được chăm sóc tốt, việc dạy và học được đảm bảo, an sinh xã hội đến với từng đối tượng, không để xảy ra những vụ việc nổi cộm, gây dư luận không tốt trong xã hội. Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì sâu rộng, góp phần nâng cao chất lượng sống cho nhân dân.

Đánh giá chung, 6 tháng đầu năm 2019, ngành Tuyên giáo Lâm Đồng và các sở, ngành khối khoa giáo, khối tuyên truyền đã thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và của các cấp ủy Đảng; chủ động, tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch của năm và nhiệm vụ do Ban Tuyên giáo Trung ương và Thường trực Tỉnh ủy giao bảo đảm chất lượng, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục như công tác tuyên truyền còn chưa sâu rộng, việc nắm bắt, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội có lúc, có nơi chưa kịp thời, thông tin định hướng còn chậm, chưa đáp ứng kịp đòi hỏi của xã hội.

Sáu tháng cuối năm, ngành Tuyên giáo tiếp tục tham mưu đổi mới công tác tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; định hướng tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và của địa phương. Tăng cường chất lượng công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; công tác đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hoá, bám sát nội dung của các kết luận, nghị quyết, chỉ thị về văn hóa - văn nghệ, khoa giáo để tập trung triển khai thực hiện đồng bộ gắn với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương và phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội, phong tục, tập quán của các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Văn Hiệp đề nghị các sở, ngành, cơ quan báo chí, hội tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao. Đặc biệt chú ý tới công tác thông tin tuyên truyền với phương châm nhanh, chính xác, hạn chế thông tin tiêu cực, hướng về thông tin tích cực, góp phần thúc đẩy địa phương hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội.

DIỆP QUỲNH - baolamdong.vn

Lượt xem: 268