Phương hướng, nhiệm vụ công tác tuyên truyền miệng năm 2024 In trang
11/12/2023 05:39 CH

Tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Ban Bí thư khóa XIII về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: TA)
Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: TA)

Tại Hội nghị Báo cáo viên tháng 12 và Tổng kết công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thuỷ yêu cầu Ban Tuyên giáo các cấp triển khai theo các nội dung đã nêu trong Báo cáo. Đồng chí lưu ý một số nhiệm vụ công tác tuyên truyền miệng quan trọng trong năm 2024, Ban Tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên các cấp cần tập trung thực hiện sau:

Một là, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Ban Bí thư khóa XIII về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới, trong đó tập trung một số nội dung sau: (1) Tiếp tục quán triệt sâu sắc, phát huy mạnh mẽ vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng và trọng trách của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong tình hình mới. Trong bối cảnh bùng nổ và nhiễu loạn thông tin, tuyên truyền miệng ngày càng trở thành kênh thông tin chính thống, trực tiếp, quan trọng nhất, có tác dụng to lớn trong định hướng, thống nhất tư tưởng, hành động trong Đảng, trong xã hội, tăng cường sự gắn bó giữa Đảng với Nhân dân; (2) Tiếp tục đổi mới nội dung, tăng cường tính định hướng, thuyết phục của tuyên truyền miệng. Tuyên truyền sâu rộng nền tảng tư tưởng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của Đảng, của đất nước, thành tựu quan trọng trong quá trình xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh…; (3) Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động tuyên truyền miệng. Sử dụng hiệu quả các thể loại, các hình thức tuyên truyền miệng. Kết hợp hình thức tuyên truyền trực tiếp với trực tuyến; trực tuyến trên phạm vi rộng từ Trung ương tới cơ sở; tuyên truyền trực tiếp ở những lĩnh vực, địa bàn phát sinh vấn đề tư tưởng; kết hợp mở rộng diện với chú trọng điểm.Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, số hóa thông tin, phát huy tối đa ưu thế của báo chí, các phương tiện truyền thông, mạng xã hội để hỗ trợ hiệu quả công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; (4) Chú trọng xây dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Quan tâm chế độ, chính sách đối với đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, đặc biệt là chế độ thù lao bồi dưỡng đối với tuyên truyền viên cơ sở khi thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền miệng; (5) Tập trung nâng cao chất lượng, tạo chuyển biến rõ rệt trong hoạt động cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền miệng của Đảng. Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo và Ban Tuyên giáo các cấp nghiên cứu, đổi mới hình thức tổ chức và đặc biệt là nâng cao chất lượng hội nghị báo cáo viên, đảm bảo tính định hướng, thiết thực, hấp dẫn. Tiếp tục tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương bằng hai hình thức trực tiếp và trực tuyến, với tỷ lệ hợp lý; nghiên cứu tăng số lượng Hội nghị Báo cáo viên Trung ương trực tiếp; tăng số lượng hội nghị báo cáo viên tổ chức luân phiên tại các ban, bộ, ngành, địa phương để đội ngũ báo cáo viên có điều kiện nghiên cứu, tham quan, tăng kiến thức thực tế phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền miệng. Chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan có liên quan biên soạn, cung cấp tài liệu, thông tin định hướng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên khi xuất hiện những vấn đề, vụ việc quan trọng, phức tạp, nhạy cảm, thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Hai là, tập trung tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII và nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Ba là, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái

Bốn là, tổng kết 35 năm biên tập, phát hành và sử dụng Bản tin Thông tin sinh hoạt chi bộ.

Về định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, cần lưu ý căn cứ thông tin, tài liệu được cung cấp tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và đội ngũ báo cáo viên các cấp tập trung tuyên truyền, nhấn mạnh những thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong năm 2023; tiếp tục tuyên truyền các hoạt động đối ngoại và tham dự hội nghị quốc tế quan trọng của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước; tuyên truyền Hội nghị Trung ương VIII khóa XIII; Chỉ thị số 26-CT/TW của Ban Bí thư về tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024; các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng...

Hoàng Khôi

Lượt xem: 165
Văn bản mới
  • Số 169-HD/BTGTU 01/03/2024 Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 3 năm 2024
  • Số 1152-CV/BTGTU 01/03/2024 Đôn đốc tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm VHNT và ...
  • Số 1148-CV/BTGTU 01/03/2024 Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW năm 2023 và quý I/2024
  • Số 107 -KH/TU 28/02/2024 Kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài ...
  • Số 3570 -CV/TU 22/02/2024 Về việc chỉ đạo xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm hành chính về ...
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 002561976
  •  Đang online: 107
  •  Trong tuần: 26.274
  •  Trong tháng: 10.004
  •  Trong năm: 263.017