Lãnh đạo Ban Tuyên giáo In trang
23/08/2019 03:39 CH
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI
1 Bùi Thắng   Trưởng ban 0918007454
2 Trần Trung Hiếu P. Trưởng ban Thường trực 0941662499
3 Nguyễn Thị Mỵ P. Trưởng ban 02633576666
4 Phòng Tổng hợp   02633836661

Số Fax : 02633836661

Lượt xem: 420