Kể từ khi thành lập cho đến nay, một trong những nhiệm vụ không thể thiếu góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, đó là công tác phát triển đảng viên. Đây là việc làm thường xuyên, lâu dài, nhằm không ngừng bổ sung đội ngũ đảng viên trẻ cho Đảng; đặc biệt việc phát triển đảng mà đối tượng là đoàn viên, thanh niên ưu tú trưởng thành trong phong trào lao động, học tập, nhất là học sinh trong các trường trung học phổ thông (THPT) càng có ý nghĩa quan trọng. Bởi vì, đây là “sự khởi nghiệp đầu tiên”, là nguồn động viên khích lệ to lớn để các em tự tin có ý chí phấn đấu vươn lên trong học tập, rèn luyện và lập nghiệp để cập bến tri thức với những kết quả tốt nhất. Xem thêm
Phương thức, thủ đoạn của các thế lực thù địch ngày càng tinh vi, xảo quyệt, quyết liệt và trắng trợn hơn. Hoạt động chủ yếu tập trung vào thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị trong nước, sự kiện đối ngoại quan trọng của Đảng và Nhà nước ta, hoặc thời điểm xảy ra các vụ, việc phức tạp, nhạy cảm. Chúng lợi dụng mâu thuẫn giữa người lao động với người sử dụng lao động để tuyên truyền kích động tụ tập đông người, kéo đi khiếu kiện, đình công... Xem thêm
Đêm 21/12, tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Đà Lạt, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Tỉnh đoàn, Hội Cựu chiến binh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND thành phố Đà Lạt tổ chức chương trình “Hoa hồng Đồng đội”. Xem thêm
Để quy tụ và cụ thể những chuẩn mực đạo đức giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên phấn đấu, rèn luyện có hiệu quả, cần khái quát ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, đánh giá, ở mấy điểm chính sau: Trung thành với lý tưởng; Liêm chính trong công việc; Gương mẫu trước nhân dân; Kiệm cần trong lối sống; Kỷ cương luôn coi trọng; Đoàn kết thật chân thành. Xem thêm
Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới đã xác định rõ, một trong những nhiệm vụ, giải pháp được đề ra là: Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Xem thêm
Khu vực Tây Nguyên có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Đây cũng là vùng có quan hệ dân tộc phức tạp, nhạy cảm mà các thế lực thù địch ra sức lợi dụng để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá cách mạng Việt Nam. Thời gian tới, cần thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để giải quyết tận gốc các vấn đề dân tộc và ngăn chặn âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Xem thêm
Chủ quyền quốc gia trên không gian mạng là vấn đề được nhiều quốc gia trên thế giới hết sức quan tâm, nhất là thời gian gần đây. Một số quốc gia xác định đây là nội dung quan trọng trong hoạch định chính sách, chiến lược phát triển đất nước. Tại Việt Nam, vấn đề chủ quyền quốc gia trên không gian mạng tuy còn khá mới mẻ nhưng được Đảng, Nhà nước hết sức coi trọng, với mục tiêu đề ra là bảo đảm tốt nhất an ninh con người, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia. Xem thêm
Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời, mẫu mực về đạo đức cách mạng, là biểu tượng về ý chí, nghị lực và sự phấn đấu, hy sinh không ngừng vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Trong giai đoạn hiện nay, mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân Việt Nam cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn nữa, nhân lên những điều tốt đẹp để cả dân tộc ta là “một rừng hoa đẹp”, xây dựng và phát triển đất nước, lan tỏa và góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng thấm sâu, thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc trong đời sống xã hội. Xem thêm
Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt. Thời gian qua, cùng với nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, Huyện ủy Lạc Dương đặc biệt quan tâm đến công tác củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Xem thêm
Hiện nay, các thế lực thù địch và bọn phản động lưu vong ở nước ngoài vẫn thường xuyên cấu kết, móc nối với số cực đoan trong tôn giáo và số đối tượng cơ hội chính trị trong nước cố tình xuyên tạc vấn đề dân tộc, tôn giáo ở nước ta. Chúng ra sức cho rằng: Đảng và Nhà nước ta thực hiện chính sách “độc tài cai trị”, “đàn áp tôn giáo”, “đàn áp dân tộc”, đưa ra chiêu bài đòi “tự do tôn giáo”, đòi “quyền tự trị cho từng dân tộc”, … để vu cáo “Việt Nam không có tự do tôn giáo”, làm cho chức sắc tôn giáo và đồng bào có đạo hoài nghi về chính sách của Nhà nước ta, hòng kích động, chia rẽ các tôn giáo, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc của ta.  Do đó, chúng ta cần nhận diện rõ một số âm mưu, thủ đoạn chủ yếu sau: Xem thêm
Trang 4/23Đầu tiên   Trước   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối   
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 001041873
  • Đang online: 23
  • Trong tuần: 14.960
  • Trong tháng: 23.439
  • Trong năm: 359.914