Tạo bước chuyển trong công tác xây dựng Đảng ở Di Linh In trang
24/02/2022 02:34 CH

         Năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020- 2025, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và chính quyền đã có nhiều giải pháp đồng bộ, nghiêm túc, sáng tạo, quyết liệt tạo chuyển biến vững vàng, sâu sắc trong công tác xây dựng Đảng hệ thống chính trị.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn - Bí thư Huyện ủy Di Linh trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đồng chí Bùi Ngọc Dương (Đảng bộ thị trấn Di Linh)
Đồng chí Đinh Văn Tuấn - Bí thư Huyện ủy Di Linh trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đồng chí Bùi Ngọc Dương (Đảng bộ thị trấn Di Linh)

Năm 2021 vừa qua là một năm đầy thử thách với cả hệ thống chính trị khi mà đại dịch COVID-19 hoành hành, đe dọa nghiêm trọng đời sống, tính mạng của Nhân dân. Cấp uỷ đảng, chính quyền của huyện luôn đặt lên cao nhất nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe Nhân dân, nhưng trong từng thời điểm đã thực hiện mục tiêu "kép" để ổn định và phát triển kinh tế - xã hội. Trong khó khăn chung, cấp ủy đảng và chính quyền đã khẩn trương triển khai công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nhất là Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII nhằm xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, đảng viên ngang tầm nhiệm vụ.

Với sự lãnh đạo và những chủ trương kịp thời, phù hợp của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh; sự quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, quản lý điều hành linh hoạt của Ủy ban nhân dân huyện, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đồng thuận, nỗ lực cao của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân…; tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021 tiếp tục có nhiều khởi sắc; hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra cơ bản đều đạt và vượt so với kế hoạch. Kinh tế tiếp tục phát triển, thu ngân sách nhà nước vượt kế hoạch đề ra (tổng thu ước đạt 319 tỷ đồng, đạt 151,9 % dự toán địa phương), các chương trình trọng tâm, công trình trọng điểm được tập trung lãnh đạo thực hiện theo kế hoạch; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công có chuyển biến tích cực, thuộc tốp đầu của tỉnh. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững đạt kết quả khá tốt. Có thêm 02 xã Sơn Điền và Gia Bắc hoàn thành chỉ tiêu về đích nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn huyện lên 18/18 xã (đạt tỷ lệ 100%); xã Đinh Lạc và xã Hòa Ninh đạt nông thôn mới kiểu mẫu; xã Gia Hiệp đạt nông thôn mới nâng cao; có thêm 13 thôn nông thôn mới kiểu mẫu (nâng tổng số lên 32 thôn). Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 2,5% xuống 2% (trong đó hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số giảm từ 3,8% xuống 3,2%).

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng; tập trung chỉ đạo, lãnh đạo và tổ chức 05 lớp, với hơn 940 cán bộ, đảng viên, công chức, cán bộ thôn, tổ dân phố tham gia nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025, Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nắm tình hình đảng viên, dư luận xã hội liên quan đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Kịp thời định hướng dư luận xã hội, nhất là trong công tác bầu cử và phòng chống dịch Covid-19; không vi phạm đăng tải và chia sẻ thông tin thất thiệt trên mạng xã hội gây hoang mang dư luận trong Nhân dân, không để các thế lực thù địch xuyên tạc, kích động làm mất niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng.

Toàn Đảng bộ huyện hiện có 67 tổ chức cơ sở đảng, gồm 23 đảng bộ cơ sở, 44 chi bộ cơ sở với 4.370 đảng viên, trong năm đã kết nạp 110 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 117 đảng viên dự bị, cấp thẻ đảng viên mới cho 173 đảng viên; trao tặng Huy hiệu Đảng cho 94 đảng viên.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được là chủ yếu, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021, vẫn còn những tồn tại, hạn chế: vai trò lãnh đạo, chỉ đạo còn thiếu quyết liệt; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một vài tổ chức đảng, đảng viên còn hạn chế; vẫn còn đảng viên là cán bộ lãnh đạo quản lý vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật.

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo sức bật trong thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020- 2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện trong bối cảnh đại dịch Covid - 19 còn có thể kéo dài, tác động tiêu cực, kéo theo nhiều hệ lụy cho đời sống xã hội, đòi hỏi các cấp, các ngành phải thích ứng linh hoạt với trạng thái bình thường mới. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóaXII, khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào “4 biết - 4 giữ gìn - 4 không - 4 chống” do Ban Thường vụ Huyện ủy phát động.

Sâu sát cơ sở, nắm bắt tình hình tổ chức đảng, đảng viên, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát có chiều sâu, bảo đảm chất lượng, hiệu quả gắn với công tác hậu kiểm; thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng, đảng viên đúng quy định. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để răn đe, cảnh tỉnh.

Thực hiện tốt công tác dân vận, nhất là dân vận chính quyền; thường xuyên gần dân, sát dân, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội (nhất là đối với các chương trình, dự án lớn triển khai trên địa bàn); thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị đối với công tác dân vận.

Làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng các nhân tố điển hình, cá nhân, tập thể tiêu biểu trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trên địa bàn huyện; đồng thời xử lý nghiêm minh những tổ chức, cá nhân tổ chức thực hiện nhiệm vụ yếu kém, mất đoàn kết nội bộ, vi phạm pháp luật.

Để thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đề ra, bám sát yêu cầu Nghị quyết của Tỉnh ủy, Huyện ủy đòi hỏi cấp uỷ đảng, chính quyền nâng cao vai trò lãnh đạo, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020- 2025.

 

Thúy Ngà

 

Lượt xem: 1.691
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 001334744
  • Đang online: 72
  • Trong tuần: 10.343
  • Trong tháng: 71.823
  • Trong năm: 652.785