Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh In trang
15/09/2023 08:19 SA

Những năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Lâm Đồng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn của Đảng về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Từ đó, các tổ chức Đảng trong Đảng bộ đã chú trọng đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

1.jpg
1.jpg

Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cấp ủy, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc duy trì, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới. Từ đó, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, xây dựng chi bộ, tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh.

Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, các tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ Khối đã triển khai thực hiện tốt các quy định, hướng dẫn của Đảng về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và đạt nhiều kết quả. Việc sinh hoạt chi bộ tại các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc trong Đảng bộ Khối có nền nếp, bài bản hơn, chế độ sinh hoạt thực hiện đảm bảo theo quy định. Các chi bộ đã cơ bản thực hiện tốt việc đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt theo đúng quy định.

Trong sinh hoạt, các chi bộ chú trọng việc đánh giá toàn diện vai trò lãnh đạo của chi bộ trên các mặt công tác, nhằm đánh giá đúng thực trạng công tác sinh hoạt Đảng. Qua đó, góp phần phát huy những mặt tích cực đã đạt được, khắc phục những hạn chế, trên cơ sở đó đề ra giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nội dung, chất lượng sinh hoạt của các chi bộ trong Khối được thực hiện khá phong phú, sát, đúng với từng loại hình tổ chức Đảng và tình hình thực tế của chi bộ. Trong sinh hoạt, các chi bộ thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, nêu cao trách nhiệm của đảng viên trong xây dựng chi bộ. Thông qua các buổi sinh hoạt, các chi bộ cũng đã kịp thời triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên đến các đảng viên và cụ thể hóa bằng nhiệm vụ cụ thể tại chi bộ. Cùng với đó, các chi bộ cũng gắn nội dung sinh hoạt chi bộ với triển khai thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, khóa XIII); chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh lần thứ VIII.

Theo đánh giá của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, các chi bộ trong Khối đã không ngừng tiếp thu, điều chỉnh nội dung sinh hoạt, tránh hình thức, rườm rà, lúng túng, đi thẳng, đi sâu vào các nội dung sinh hoạt, giải quyết được những vấn đề mà đảng viên quan tâm. Nội dung sinh hoạt chi bộ đã xác định được những vấn đề trọng tâm cần tập trung thảo luận, bớt dàn trải, chung chung, hạn chế tập trung thảo luận về công việc chuyên môn. Trong sinh hoạt, các chi bộ đã chú trọng đánh giá sâu về vai trò lãnh đạo của chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ.

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh cho biết, Đảng ủy Khối luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Khối. Từ đó, các chi bộ trong Khối tiếp tục duy trì tổ chức sinh hoạt chi bộ bài bản và có chiều sâu, đã tạo ra sự chuyển biến tích cực trong hoạt động tại các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Việc đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý, đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo sự thay đổi tích cực trong nhận thức, chuyển biến mạnh mẽ về tinh thần, ý thức tự giác rèn luyện, tính kỷ luật của cán bộ, đảng viên. Qua đó, cũng để cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nghị quyết của chi bộ và của đảng ủy, các quy định, nội quy của cơ quan; tận tụy, hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

 

(LĐ online)

Lượt xem: 13
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 001316717
  • Đang online: 61
  • Trong tuần: 10.194
  • Trong tháng: 53.796
  • Trong năm: 634.758