Ngày 7/1, tại Hà Nội, Bộ Công an, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Xem thêm
Trong những luận điệu chống phá mà các thế lực thù địch, phản động thực hiện trước thềm Đại hội XIII của Đảng ta, thì luận điệu “Đại hội XIII cần bỏ cụm từ “nền tảng tư tưởng”, cứ lý thuyết nào đúng thì theo”là một ví dụ về âm mưu thâm độc của chúng. Xem thêm
  Những hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ ta là mục tiêu của các thế lực thù địch cũng như phần tử phản động, cơ hội chính trị. Những hoạt động chống phá này ngày càng gia tăng trong dịp chúng ta tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với một “trọng điểm” chống phá là nền tảng tư tưởng của Đảng ta. Xem thêm
Chúng ta đang sống trong một “thế giới thông tin” thật giả đen xen vô cùng phức tạp, thế giới mà chưa bao giờ “người đưa tin” nhiều như lúc này. Nếu trước đây, “người đưa tin” phải là nhà báo chuyên nghiệp hoặc các cộng tác viên, thì hôm nay hầu như hễ ai có điện thoại di động trong tay, họ cũng có thể làm “người đưa tin”. Xem thêm
Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đã được công bố, nhằm lấy ý kiến rộng rãi trong các tầng lớp Nhân dân từ ngày 20/10 đến 10/11/2020. Xem thêm
Vừa qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Đảng ủy Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 165 đối tượng Đảng thuộc lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tỉnh. Đây là lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng được Đảng ủy cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tỉnh tổ chức lần đầu tiên sau gần một năm thành lập ngành Xem thêm
Thực tế cho thấy, việc triển khai đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống và thực hiện thắng lợi các nội dung Nghị quyết ấy của Đảng là nhiệm vụ chính trị vô cùng quan trọng, đòi hỏi sự phấn đấu và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết thống nhất, đồng thuận cả về ý chí và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và toàn xã hội. Xem thêm
Công cuộc đổi mới ở nước ta đã được tiến hành 30 năm, trong đổi mới thì trước hết là đổi mới tư duy tức là đổi mới cách nghĩ, nâng cao nhận thức, từ đó, đổi mới cách làm chủ yếu là làm kinh tế. Cho đến nay thì sự phát triển về kinh tế đang diễn ra với tốc độ cao, tuy nhiên, những khái niệm đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức vẫn là vấn đề mang tính thời sự. Xem thêm
Có thể nói, Chủ tịch Hồ Chí Minh là một mẫu mực tuyệt vời, tiêu biểu nhất về việc trọng dụng nhân tài. Tư tưởng tìm và trọng dụng người tài của Bác cần tiếp tục được quán triệt và phát huy để đội ngũ cán bộ của chúng ta ngày càng trưởng thành, lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới. Xem thêm
70 năm trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói về trách nhiệm của những người đại biểu đại diện quyền lực của nhân dân: “Tổng tuyển cử là một dịp cho toàn thể quốc dân lựa chọn những người có tài, có đức để gánh vác công việc nước nhà”; “những người trúng cử sẽ phải ra sức giữ vững nền độc lập của Tổ quốc, ra sức mưu cầu hạnh phúc của đồng bào. Phải luôn luôn nhớ và thực hành câu: vì lợi nước, quên lợi nhà, vì lợi chung, quên lợi riêng. Phải làm sao cho xứng đáng với đồng bào, cho xứng đáng với Tổ quốc”. Xem thêm
Trang 6/7Đầu tiên   Trước   1  2  3  4  5  [6]  7  Tiếp   Cuối   
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 001316735
  • Đang online: 52
  • Trong tuần: 10.212
  • Trong tháng: 53.814
  • Trong năm: 634.776