Lan tỏa việc học tập và làm theo Bác ở Đơn Dương In trang
17/08/2022 09:40 SA

Thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Huyện ủy Đơn Dương lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả. Từ đó, đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình, cũng như lan tỏa việc học tập và làm theo Bác trên các lĩnh vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cán bộ và Nhân dân Đơn Dương chung tay xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn
Cán bộ và Nhân dân Đơn Dương chung tay xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn

Ban Thường vụ Huyện ủy Đơn Dương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đưa nội dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa và hàng năm vào sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị tại địa phương. Trong đó, chú trọng nội dung “làm theo”, với những việc làm thiết thực, sát với yêu cầu, nhiệm vụ; nội dung kế hoạch cụ thể, ngắn gọn, dễ thực hiện, là cơ sở để các tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cuối năm. Cùng với đó, Huyện ủy Đơn Dương cũng chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể rà soát, bổ sung nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm vào chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI;Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII và Nghị quyết đại hội đảng bộ cấp mình. Huyện ủy Đơn Dương cũng chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong đoàn viên, hội viên và Nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy Đơn Dương, các cấp ủy đảng, địa phương, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt nhiều kết quả trên các lĩnh vực. Từ đó, góp phần tích cực vào xây dựng nền tảng đạo đức xã hội, tăng cường đoàn kết nội bộ, đoàn kết toàn dân tộc; thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ được giao của cá nhân cán bộ, đảng viên, nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, chính quyền các cấp chất lượng và hiệu quả hơn. Quá trình triển khai thực hiện việc học tập và làm theo Bác ở Đơn Dương đã xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả và có sức lan tỏa mạnh mẽ trên địa bàn. Trong đó, tiêu biểu là các mô hình như: “Vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, không rải giấy, vàng mã khi đưa tang”; “Khu dân cư có đường thôn, ngõ, xóm Xanh - sạch - đẹp và xây dựng hội viên văn hoá tiên tiến”; “Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ dân vận thôn”; “Xây dựng điển hình khu dân cư không có tội phạm, xây dựng gia đình văn hóa tiêu biểu”; “Xây dựng hợp tác xã kiểu mới”; “Tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân bảo vệ môi trường”; “Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu”; “Phụ nữ chung tay hành động giải quyết rác thải nhựa”; “Tuyến đường cửa ngõ huyện Xanh - sạch - đẹp”; “Đảm bảo an ninh trật tự xã hội trong cộng đồng dân cư”. Bên cạnh đó, có nhiều mô hình điển hình trong học tập và làm theo Bác đã được các cấp ủy tại địa phương tuyên dương, khen thưởng thời gian qua: “Nâng cao hiệu quả hoạt động và nhân rộng Mô hình Tổ Cựu chiến binh tự quản giữ gìn an ninh trận tự trên địa bàn”; “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của công chức, viên chức và người lao động tại Trung tâm Y tế huyện hướng tới sự hài lòng của người bệnh”; “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh”… Ngoài ra, thời gian qua, trên địa bàn huyện Đơn Dương đã xuất hiện ngày càng nhiều điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là trong lao động, sản xuất, kinh doanh, trong công tác… Đến nay, đã có gần 100 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác được các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị giới thiệu và được Ban Thường vụ Huyện ủy Đơn Dương khen thưởng, biểu dương.

Đồng chí Trương Văn Tùng - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đơn Dương cho biết, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn đã tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện và đạt những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực. Ban Thường vụ Huyện ủy Đơn Dương đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận và đoàn thể các cấp xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu; đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội, xem đây là nội dung đột phá trong học tập và làm theo Bác ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Thời gian tới, Huyện ủy Đơn Dương sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo để xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến và lan tỏa Phong trào Học tập và làm theo Bác trên địa bàn. Từ đó, các tập thể tiêu biểu, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác phát huy vai trò, thực sự là những tấm gương sáng cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, Nhân dân học tập và noi theo, đây cũng là nhân tố nòng cốt của các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Từ đó, tạo động lực quan trọng trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở địa phương, đơn vị.

 

(LĐ online)

Lượt xem: 462
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 001042417
  • Đang online: 29
  • Trong tuần: 29
  • Trong tháng: 23.983
  • Trong năm: 360.458