Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 trong Học viện Lục quân In trang
23/05/2022 07:06 CH

Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Học viện Lục quân chú trọng thực hiện. Việc thực hiện tốt Chỉ thị 05 đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Học viện vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ.

Thực hiện hiệu quả hơn nữa Chỉ thị 05 là một trong những chỉ đạo của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong chuyến thăm và làm việc tại Học viện Lục quân trong tháng 4 vừa qua
Thực hiện hiệu quả hơn nữa Chỉ thị 05 là một trong những chỉ đạo của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong chuyến thăm và làm việc tại Học viện Lục quân trong tháng 4 vừa qua

Thực hiện hiệu quả hơn nữa Chỉ thị 05 là một trong những chỉ đạo của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong chuyến thăm và làm việc tại Học viện Lục quân trong tháng 4 vừa qua

Thực hiện hiệu quả hơn nữa Chỉ thị 05 là một trong những chỉ đạo của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong chuyến thăm và làm việc tại Học viện Lục quân trong tháng 4 vừa qua

Theo đánh giá của Học viện Lục quân, những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn Học viện. Các nội dung của Chỉ thị được gắn với thực hiện 5 nội dung cơ bản xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” và 6 chuẩn mực đạo đức trong toàn quân, 6 chuẩn mực đạo đức của cán bộ chủ trì, chủ chốt trong quân đội, các chỉ thị, quy định của cấp trên và chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, khoa giảng viên, hệ quản lý học viên. Việc thực hiện Chỉ thị 05 tạo động lực quan trọng để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Nhờ vậy chất lượng thực hiện nhiệm vụ giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện được nâng lên.

Đó là những kết quả có được nhờ việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 có hiệu quả thông qua nhiều biện pháp. Trong đó, tuyên truyền vẫn luôn là giải pháp nòng cốt được Học viện Lục quân thực hiện. Cụ thể, Đảng ủy Học viện và cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức giáo dục, quán triệt các văn bản của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị, Đảng ủy Học viện về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Công tác giáo dục, quán triệt được tiến hành thường xuyên, chú trọng đổi mới bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động như: Xây dựng chương trình, nội dung, đưa vào giảng dạy môn Đạo đức Hồ Chí Minh cho các đối tượng học viên; tổ chức học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm; nói chuyện chuyên đề về thân thế, sự nghiệp, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tổ chức Hội thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Học viện Lục quân đã kết hợp giáo dục, tuyên truyền với tổ chức các hoạt động thực tiễn để đẩy mạnh việc “làm theo”. Trong đó, chú trọng vận dụng phương pháp dạy học tích cực, tăng cường mối quan hệ tương tác giữa giảng viên và học viên là một trong những hoạt động biểu hiện rõ nét việc “làm theo” phù hợp. Nhờ vậy, hoạt động tự học, tự rèn được thúc đẩy.

 Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Học viện Lục quân dẫu đã có nhiều kết quả tích cực, song đây là nội dung lớn, phạm vi rộng và luôn vận động phát triển theo thực tiễn với yêu cầu ngày càng cao, đòi hỏi sự nỗ lực của cấp ủy, chỉ huy các cấp và trách nhiệm, tình cảm của mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng. Để góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, các lực lượng, phát huy tính tích cực, tinh thần chủ động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực chất, hiệu quả nhất, nhiều giải pháp đang được Học viện Lục quân tiếp tục tiến hành đồng bộ và quyết liệt.

Đơn cử như, song song với việc nghiên cứu, hoàn thiện chương trình giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao chất lượng biên soạn, giảng dạy các chuyên đề theo chương trình, Học viện còn chú trọng đổi mới phương pháp truyền thụ, giảng dạy các chuyên đề, tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức các cuộc thi, hội thi, diễn đàn, mạn đàm, trao đổi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; thực hiện tốt phong trào thi đua “Cán bộ, chiến sĩ Học viện thực hiện tốt văn hóa công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Bên cạnh đó, Học viện Lục quân cũng thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức các buổi sinh hoạt, tập huấn... để cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Học viện thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng thời, gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với việc thực hiện tốt các nội dung Kết luận số 21 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về những điều đảng viên không được làm; Nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.

 

(LĐ online)

 

 

Lượt xem: 598
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 001316734
  • Đang online: 53
  • Trong tuần: 10.211
  • Trong tháng: 53.813
  • Trong năm: 634.775