Đơn Dương đưa việc học tập và làm theo gương Bác đi vào cuộc sống In trang
10/06/2021 03:49 CH

                                                                                     * Hồng Vĩnh

          Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05), Đảng bộ huyện Đơn Dương với nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, toàn diện, đồng bộ và có trọng tâm, trọng điểm… trở thành việc làm thường xuyên, hàng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, củng cố và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

Các thí sinh tham gia hội thi đạt giải
Các thí sinh tham gia hội thi đạt giải

            Chú trọng nâng cao nhận thức

            Xác định công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng về thực hiện Chỉ thị 05 là nhiệm vụ quan trọng, tạo sức lan tỏa trong học tập và làm theo Bác, Ban Thường vụ Huyện ủy Đơn Dương đã ban hành nhiều kế hoạch,  hướng dẫn, công văn để lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện và tổ chức triển khai đến các đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Qua đó, toàn huyện đã tổ chức được 219 lớp, với 23.333 lượt cán bộ, đảng viên… tham gia học tập Chỉ thị 05 và chuyên đề hàng năm

            Các hoạt động tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong đoàn viên, hội viên và nhân dân được duy trì bằng nhiều hình thức, như tuyên truyền trực quan, tuyên truyền qua hệ thống trạm truyền thanh các xã, thị trấn. Đặc biệt, nội dung tuyên truyền được duy trì thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt dưới cờ sáng thứ hai hàng tuần tại các cơ quan, đơn vị, trường học và tại các buổi chào cờ sáng thứ 2 đầu tháng tại các thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện với hàng nghìn lượt/buổi cho cán bộ, đảng viên (từ cơ sở đến cấp huyện) và nhân dân; tuyên truyền thông qua các Hội thi, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, nhân kỷ niệm các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, địa phương với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Đặc biệt là việc tổ chức Hội thi “Tìm hiểu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn huyện Đơn Dương năm 2019 - 2020 với hai phần thi - thi theo hình thức sân khấu hóa và thi kể chuyện dưới cờ, đã thu hút 1.153 lượt kể chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thu hút trên 23.400 lượt người nghe...

            Qua 5 năm triển khai thực hiện, cùng với những chuyển biến tích cực từ nhận thức đến làm theo và sự lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đã tác động làm xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện cần được nhân rộng.

            Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua yêu nước

            Ngoài ra, việc học tập và làm theo Bác cũng được Huyện ủy chỉ đạo cụ thể bằng các công trình, phần việc trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, gắn với các phong trào thi đua yêu nước. Để Chỉ thị số 05 đi vào cuộc sống và đem lại hiệu quả thiết thực, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong huyện đã triển khai thực hiện đồng bộ các nội dung của Chỉ thị 05, gắn với phong trào thi đua yêu nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam… Theo đó, toàn huyện có hàng nghìn mô hình sản xuất, kinh doanh, xóa đói, giảm nghèo, phục vụ nhân dân trên các lĩnh vực của đời sống xã hội…

            Nhiều mô hình như: “Vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, không rải giấy, vàng mã khi đưa tang”, “Khu dân cư có đường thôn, ngõ, xóm xanh-sạch-đẹp và xây dựng hội viên văn hoá tiên tiến”, “Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ dân vận thôn”, “Xây dựng điển hình khu dân cư không có tội phạm, xây dựng gia đình văn hóa tiêu biêu”, mô hình hợp tác xã kiểu mới, mô hình tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân bỏ rác trước 7 giờ sáng hàng ngày để tổ chức thu gom, xử lý trên địa bàn thị trấn Thạnh Mỹ, Lạc Lâm; Mô hình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu “hàng rào hoa”; Mô hình Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu “khu dân cư (thôn) kiểu mẫu”,… được xây dựng, thực hiện và đem lại hiệu quả thiết thực.

            Với phương châm “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, các cấp ủy, chính quyền đã phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên; nêu cao tính tiền phong, gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; đổi mới tác phong, lề lối làm việc, lấy hiệu quả công việc làm mục tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức... Trong công tác cải cách hành chính, cán bộ, công chức, viên chức trong huyện đã nêu cao tinh thần trách nhiệm thực thi công vụ, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, quan tâm giải quyết nhanh kịp thời các văn bản, thủ tục của tổ chức, doanh nghiệp và công dân...

            Bằng nhiều hình thức triển khai đa dạng, phong phú và những việc làm cụ thể, phong trào học và làm theo Bác của huyện Đơn Dương lan sâu rộng và nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tuy mỗi phong trào có quy mô và cách làm khác nhau nhưng đều là những biểu hiện sinh động của việc thi đua học tập và làm theo Bác.

Trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị
Trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

            Học tập và làm theo Bác đã bồi đắp thêm niềm tin, tạo sức bật mới cho các tập thể, cá nhân trên địa bàn huyện Đơn Dương vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, toàn diện, tạo động lực để huyện thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh. Nếu như năm 2016 tỷ lệ hộ nghèo 4,19% thì đến năm 2020 giảm xuống còn 0,41%. Toàn huyện có 4 xã nông thôn mới nâng cao, trong đó 3 xã nông thôn mới kiểu mẫu về ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao. Kết quả phân loại năm 2018, 2019, 2020 Đảng bộ huyện đạt mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2020, được Ban Chấp hành Trung ương biểu dương “Gương điển hình tiên tiến” tại điểm cầu truyền hình “Ánh sáng niềm tin” nhân kỷ niệm 90 Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

            Những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 05 ở huyện Đơn Dương là cơ sở vững chắc tiếp tục đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân, để tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng trong xã hội, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương, phấn đấu xây dựng huyện Đơn Dương trở thành huyện Nông thôn mới kiểu mẫu về nông nghiệp công nghệ cao theo hướng thông minh.

H.V

Lượt xem: 576
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 001335084
  • Đang online: 109
  • Trong tuần: 10.683
  • Trong tháng: 72.163
  • Trong năm: 653.125