Đảng bộ trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng điển hình trong học tập và làm theo Bác In trang
16/04/2021 09:42 SA

          Với bề dạy hơn 40 năm hình thành và phát triển, Trường Cao đẳng Y tế (CĐYT) Lâm Đồng luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt từ là việc học và làm theo Bác Hồ. Đảng bộ và Ban Giám hiệu (BGH) nhà trường luôn phát huy vai trò và trách nhiệm của mỗi đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, gắn việc “học tập” và “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào việc thực hiện nhiệm vụ hàng năm. Từ đó, kết quả đạt được rất đáng khích lệ.

Hình ảnh một buổi chào cờ và sinh hoạt chính trị sáng thứ 2 tại Trường CĐYT Lâm Đồng.
Hình ảnh một buổi chào cờ và sinh hoạt chính trị sáng thứ 2 tại Trường CĐYT Lâm Đồng.

         Theo GS-TSKH Dương Quý Sỹ, Bí thư, Hiệu trưởng nhà trường: Để thực hiện tốt nhiệm vụ của nhà trường, Đảng ủy, Ban Giám hiệu luôn đoàn kết, thống nhất, luôn gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ; luôn tìm tòi, có nhiều giải pháp đổi mới, sáng tạo trong công tác quản lý, thực hiện nhiệm vụ và các hoạt động giáo dục. Việc tổ chức triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại nhà trường đã thu hút được sự tham gia tích cực của đông đảo đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên nhà trường.

         Thực tế, trong thời gian qua, Đảng bộ, BGH trường CĐYT Lâm Đồng đã xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và nhà trường trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, nhất là đội ngũ cán bộ quản lý đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra. 

          Hàng năm, căn cứ chuyên đề học tập và làm theo Bác, Đảng ủy, BGH nhà trường đã tổ chức thảo luận các chuyên đề, ban hành các hướng dẫn cụ thể về những nội dung học tập và làm theo để đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong nhà trường đăng ký học tập và làm theo. Đồng thời, tại các cuộc họp của Đảng bộ và nhà trường, cấp ủy, BGH đã dành nhiều thời gian để đánh giá, kiểm điểm những kết quả đã đạt được trong thực hiện việc “học tập” và “làm theo” của tập thể Đảng bộ, Chi bộ và từng cá nhân đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về những nội dung đăng ký theo từng chuyên đề hàng năm.

         Qua sinh hoạt, cấp ủy, BGH thường xuyên nêu bật kết quả đạt được trong “học tập” và “làm theo” của tập thể và mỗi cá nhân để phát huy và chỉ ra những hạn chế, tồn tại cần khắc phục. Bên cạnh đó, Đảng ủy, BGH nhà trường đã bổ sung chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề hàng năm; xác định rõ trách nhiệm gương mẫu của đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị gắn với chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với đặc điểm hoạt động của nhà trường. Song song với nội dung này, Đảng ủy, BGH nhà trường đặc biệt quan tâm xây dựng và thực hiện các mô hình trong học tập và làm theo Bác. Trong đó, đáng chú ý là mô hình “Nâng cao nhận thức chính trị cho đảng viên, cán bộ, viên chức thông qua việc đọc báo Đảng hàng tuần có phần liên hệ thực tế”.

         Từ năm 2016 cho đến nay, Đảng bộ Trường CĐYT Lâm Đồng đã duy trì và thực hiện khá thành công mô hình này trong cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên.

          Việc tổ chức đọc báo, tạp chí của Đảng tại Trường được thực hiện với hình thức: đọc báo scan và gửi qua hệ thống thư điện tử. Đối tượng đọc và trả lời bài báo là tất cả đảng viên thuộc Đảng bộ; đối tượng theo dõi, lắng nghe là cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên nhà trường.

         Việc làm ý nghĩa này được thực hiện theo các bước: Thứ nhất, chọn bài báo, vào mỗi đầu tuần (thứ 2 đến thứ 3), đồng chí đảng ủy viên được phụ trách đọc báo Đảng chọn bài báo, chủ đề trên Tạp chí Cộng sản và các tạp chí khác của Đảng, sau đó tham vấn đồng chí Bí thư hoặc Phó Bí thư Đảng ủy về nội dung bài báo, chủ đề để thống nhất chọn bài sẽ tổ chức đọc trong tuần. Thứ 2 gửi bài báo đến đảng viên: Đồng chí Đảng ủy viên phụ trách đọc báo Đảng của tuần scan bài báo và gửi qua email cho tất cả đảng viên của Đảng bộ, đặt câu hỏi có phần liên hệ thực tiễn. Thứ 3 đảng viên đọc báo, trả lời câu hỏi: Các đồng chí đảng viên đọc và gửi bài phản hồi qua email cho đồng chí Bí thư Đảng ủy, đồng chí Phó Bí thư, đồng chí Đảng ủy viên phụ trách đọc báo Đảng và Bí thư Chi bộ trước 16h30 thứ Sáu của tuần. Thứ tư là tóm tắt nội dung trả lời: Đồng chí Bí thư Đảng ủy hoặc Phó Bí thư đọc tất cả các bài phản hồi của các đồng chí đảng viên, tóm tắt phần trả lời cho câu hỏi. Và cuối cùng là mời trả lời: Trong buổi chào cờ sáng thứ Hai đầu tuần, sau phần sinh hoạt chính trị đầu tuần, đồng chí Bí thư hoặc Phó Bí thư Đảng ủy mời ngẫu nhiên đảng viên lên tóm tắt phần trả lời cho câu hỏi đọc báo Đảng tuần qua cho toàn thể đảng viên, viên chức, người lao động và sinh viên toàn trường.

         Qua tổ chức sinh hoạt đọc báo, tạp chí Đảng hàng tuần, Đảng bộ nhà trường đã chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng, thực hiện nghiêm túc việc đọc báo, tạp chí của Đảng. Đồng thời quan tâm đổi mới hình thức nhằm nâng cao hiệu quả việc đọc báo, tạp chí của Đảng, góp phần nâng cao năng lực chính trị cho đảng viên và cán bộ, viên chức toàn trường.

         Từ khi triển khai đọc báo Đảng thông qua việc scan bài và gửi qua địa chỉ email, đến nay có trên 1.400 bài phản hồi đọc báo Đảng của đảng viên được gửi đến Đảng ủy nhà trường. Thông qua hình thức đọc này, đã góp phần giảm thời gian tập trung cho việc đọc báo, tạp chí của Đảng (đảng viên có thể đọc báo và trả lời câu hỏi bất kỳ thời gian nào).Việc gửi nội dung bài báo scan thông qua thư điện tử, đảng viên phải đọc kỹ nội dung để tìm câu trả lời và tóm tắt cô đọng, súc tích nhất, dễ nhớ, dễ phổ biến, tuyên truyền về nội dung của bài báo...

         Nhờ đó, các nội dung truyền tải từ Tạp chí Cộng sản, từ báo Đảng được thường xuyên cập nhật mới theo từng giai đoạn, đây là công cụ của Đảng trong công tác tư tưởng, nhằm đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, tệ nạn xã hội, phản bác các luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái, âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; động viên và cổ vũ phong trào thi đua yêu nước. Đồng thời, đây cũng là giải pháp hiệu quả để toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và sinh viên toàn trường tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW và triển khai thực hiện tốt các giải pháp khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

          Đồng chí Bí thư, Hiệu trưởng nhà trường cho biết thêm: Thông qua mô hình này, vai trò lãnh đạo của Đảng ủy, BGH nhà trường được thể hiện rõ nét, gương mẫu, tiên phong trong hoạt động. Tất cả cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động đều có ý thức trong tham gia. Thường xuyên nêu cao tinh thần đoàn kết xây dựng Đảng bộ và nhà trường trong sạch, vững mạnh, đa số đều có ý thức tự giác thể hiện qua các việc làm cụ thể của mỗi người tùy theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

         Hiện Trường CĐYT Lâm Đồng có 2 ngành nghề đào tạo chuẩn ASEAN và được phê duyệt vào danh sách Trường chất lượng cao đến năm 2025. Sông song với đó, nhà trường làm tốt công tác tham mưu với lãnh đạo, chính quyền địa phương trong đầu tư xây dựng, cải tạo phòng học, phòng làm việc và cảnh quan môi trường luôn xanh, sạch, đẹp, thân thiện, đáp ứng được nhu cầu giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Các ngành nghề đào tạo ngày càng được mở rộng, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên khẳng định uy tín và vị thế của nhà trường.

          Với sự nỗ lực, cố gắng và nhiều cách làm mới, hiệu quả, nhiều năm liền Đảng bộ Trường CĐYT Lâm Đồng đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Nhà trường đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của Trung ương, của các bộ, ngành và tỉnh Lâm Đồng như: Huân chương Lao động hạng Nhì (2013), Huân chương Lao động hạng Ba (2008), Cờ thi đua của Chính phủ (2016), nhiều bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng; năm 2020, Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng vinh dự được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện  Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 - 2020.

         Những phần thưởng cao quý này sẽ tiếp thêm động lực để Đảng bộ, BGH, cán bộ, đảng viên, nhân viên, học sinh, sinh viên Trường CĐYT Lâm Đồng tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, xây dựng Đảng bộ, Nhà trường ngày càng vững mạnh, tạo vị thế mới trong tình hính mới.

Hồng Vĩnh

Lượt xem: 564
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 001334890
  • Đang online: 94
  • Trong tuần: 10.489
  • Trong tháng: 71.969
  • Trong năm: 652.931