Học bác “lòng ta trong sáng hơn” In trang
02/02/2021 03:11 CH

          Cả cuộc đời 79 mùa Xuân, cuộc đời vì dân, vì nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại di sản vô cùng quý báu là tư tưởng và tấm gương đạo đức, phong cách của Người. Đó chính là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hóa nhân loại; là tấm gương sáng để mọi người Việt Nam học tập và noi theo. Sinh thời, Bác sống rất giản dị, từ ăn, mặc, ở cho đến mọi sinh hoạt hằng ngày. Ngay khi đã là Chủ tịch nước, Bác luôn nêu tấm gương vô cùng mẫu mực về đạo đức cách mạng.  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác là niềm vinh dự và tự hào đối với mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Việt Nam.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

          Từ thực hiện Cuộc vận động đến xác định việc học và làm theo Bác là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài

          Năm 2005, Bộ Chính trị khóa IX đã quyết định làm điểm việc tổ chức Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Trên cơ sở kết quả việc làm điểm, ngày 7/11/2006, Bộ Chính trị khóa X ban hành Chỉ thị 06-CT/TW về tổ chức Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

          Đại hội Đảng lần thứ XI yêu cầu đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài của cán bộ, đảng viên, của các chi bộ, tổ chức đảng và các tầng lớp nhân dân. Thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, ngày 14/5/2011, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 03-CT/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Sau 5 năm thực hiện, Chỉ thị số 03-CT/TW đã đạt được kết quả bước đầu, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, có những đóng góp đáng khích lệ vào sự phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống của nhân dân, thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn có những hạn chế, chưa trở thành việc làm thường xuyên, chưa thành ý thức tự giác của không ít tổ chức đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị và một bộ phận cán bộ, đảng viên.

          Đại hội XII của Đảng tiếp tục khẳng định “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi đó là công việc thường xuyên của các tổ chức Đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, địa phương, đơn vị gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Mục đích, yêu cầu của việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được xác định cao hơn, phạm vi rộng hơn so với Chỉ thị 06-CT/TW và Chỉ thị 03-CT/TW. Trong đó, nhấn mạnh, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nhất là về tư tưởng chính trị và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

          Ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị khóa XII đã ban hành Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, với trọng tâm là học tập và làm theo phong cách, tác phong Hồ Chí Minh về: dân chủ, nêu gương, quần chúng, khoa học, nói đi đôi với làm.., với mục tiêu tạo động lực mới trong việc đổi mới phong cách, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành.

          Tại Lâm Đồng, để triển khai thực hiện việc học tập và làm theo Bác nói chung và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW nói riêng một cách hiệu quả, thiết thực, các cấp uỷ đảng từ tỉnh đến cơ sở xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cấp ủy, đưa việc thực hiện Chỉ thị vào chương trình, kế hoạch hành động của cấp uỷ gắn với  thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong quá trình triển khai thực hiện, nhiều địa phương đã xác định nội dung mang tính trọng tâm, đột phá gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng của Bác; đồng thời tập trung giải quyết kịp thời những vấn đề trọng tâm, nổi cộm, tồn đọng… góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân và tạo sự đồng thuận trong xã hội. Học và làm theo tấm gương đạo đức sáng ngời của Bác, thấm nhuần tư tưởng của Bác qua từng chuyên đề học tập hàng năm, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã thường xuyên nâng cao ý thức “tự giác, tự rèn”, “tự soi, tự sửa”; đăng ký và xây dựng kế hoạch thực hiện những nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách của Bác một cách cụ thể, phù hợp góp phần hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

          Nhiều tập thể, cá nhân điển hình trong học và làm theo Bác đã trở thành tấm gương sáng, có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng

          Sau hơn 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, chỉ tính riêng cấp huyện và cấp tỉnh đã có 397 tập thể, 696 cá nhân được biểu dương, khen thưởng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong số những cá  nhân điển hình, có nhiều tấm gương sẵn sàng góp công, góp sức vì cộng đồng, vì quê hương đang có sức lan tỏa tại các địa phương.

          Về Đức Trọng, cái tên Võ Thị Ngọc Thanh, Cơ sở Mái ấm Nhân Ái, thị trấn Liên Nghĩa sẽ được nhiều người nhắc đến với sự trân trọng, cảm phục. Với sự nỗ lực cố gắng của bà, bằng tấm lòng nhân ái, tình thương yêu con người, nhất là những mảnh đời bất hạnh, các cháu nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, lang thang, cơ nhỡ đã được bà tiếp nhận. Đến nay, tổng cộng đã có 28 cháu được nuôi dạy và đi học tại các trường trên địa bàn thị trấn Liên Nghĩa. Dù khó khăn, nhưng điều làm bà vui nhất là các cháu đều chăm ngoan, học giỏi và rất lễ phép, cháu lớn biết chăm lo cho cháu nhỏ, biết tự dọn dẹp, trông coi nhà cửa. Việc làm và tấm lòng nhân ái của bà Võ Thị Ngọc Thanh đã chạm đến trái tim nhiều người, đã và đang lan tỏa tình yêu thương con người, nhất là những đứa trẻ bất hạnh, kém may mắn trong cuộc sống. Việc làm ý nghĩa của bà đã được Thủ tướng Chính Phủ tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (giai đoạn 2016-2020).

          Dù công tác ở xã nông thôn, điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng bằng tình yêu với công tác Đoàn và năng lượng, nhiệt huyết của tuổi trẻ, Hà Vĩnh Du - Bí thư Đoàn xã Triệu Hải, huyện Đạ Tẻh đã đem lại diện mạo mới cho công tác Đoàn tại địa phương, thu hút và tập hợp thanh thiếu nhi bằng nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như: Tổ chức phát động các hoạt động phong trào “Xung kích tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội”: trong 04 năm đã vận động được gần 30 bạn đoàn viên thanh niên chuyển đổi hơn 37 ha điều già cỗi sang trồng các loại cây khác có giá trị kinh tế cao như: trồng dâu nuôi tằm, nuôi heo rừng lai, trồng nấm linh chi và nấm bào ngư….; phong trào “Ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh” được đoàn xã duy trì thường xuyên. Hàng năm đều tổ chức ra quân trồng hoa cỏ lạc, treo cờ Tổ quốc, vệ sinh môi trường tuyến đường “Thanh niên tự quản”, trục đường làng ngõ xóm. Chương trình “Phát bánh ngọt và sữa hộp cho học sinh khó khăn” được triển khai từ tháng 2/2018 đến nay với hơn 5.000 suất quà, kinh phí gần 25 triệu đồng cho học sinh nghèo ở các trường học trên địa bàn xã. Bản thân Du đã đi vận động xe đạp cũ không sử dụng từ các nhà hảo tâm về tân trang lại, bên cạnh đó đã vận động một số mạnh thường quân hỗ trợ hoàn toàn chi phí sửa xe và sơn xe, công làm do các bạn đoàn viên thanh niên hỗ trợ. Từ đó, đã tân trang được trên 30 chiếc với chi phí mua phụ tùng sửa chữa là trên 4.000.000đ, tặng cho gần 40 em học sinh nghèo vượt khó đến trường… Gắn bó với công tác Đoàn, qua nhiều khó khăn, vất vả và cũng gặt hái được nhiều thành công, Hà Vĩnh Du luôn tâm niệm: “Tuổi trẻ  là để cống hiến”… Những cống hiến của bản thân, những kinh nghiệm có được qua công tác Đoàn, sẽ là hành trang quý để Du hướng tới tương lai, góp phần xây dựng quê hương Đạ Tẻh ngày càng giàu đẹp và văn minh. Năm 2019, Du vinh dự được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (giai đoạn 2016-2019).

          Nhận thấy vùng đất thôn Phước Dũng, xã Phước Lộc, huyện Đạ Huoai có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển cây ăn trái, gia đình bà Ka Hiên, Bí thư Chi bộ thôn Phước Dũng đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích trên 4 ha đất sản xuất kém hiệu quả sang trồng sầu riêng, măng cụt, mít thái và xen canh cây chè. Nhờ đức tính cần cù chăm chỉ, chịu khó học hỏi kinh nghiệm, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nên mô hình trồng đa cây của gia đình bà Ka Hiên luôn cho nguồn thu ổn định, có những thời điểm đạt thu nhập trên 1 tỷ đồng. Không chỉ tiên phong trong phát triển kinh tế hộ gia đình mà bằng sự uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bà Ka Hiên còn tích cực hướng dẫn các hộ trong vùng đồng bào dân tộc chuyển đổi cây trồng, hỗ trợ nguồn vốn để mua cây giống, phân bón. Từ sự hỗ trợ này đã giúp nhiều hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc có thêm điều kiện để đầu tư, mở rộng sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Khi được hỏi về những việc làm của mình, bà Ka Hiên cho biết “Những việc tôi làm chỉ mong đem đến một cuộc sống tốt đẹp cho bà con dân tộc thiểu số”. Từ những việc làm ý nghĩa trên, năm 2020, bà Ka Hiên vinh dự là điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác của Lâm Đồng tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X tại Thủ đô Hà Nội diễn ra vào tháng 12/2020. 

          Như muôn mạch nước nhỏ hòa thành dòng sông lớn, mỗi ngày, mỗi người hãy cố gắng làm thêm một việc tốt, có ích cho mình, cho cơ quan, đơn vị, có lợi cho dân, cho nước. Nếu ai cũng làm được như vậy thì chắc chắn sẽ tạo thành một động lực mạnh mẽ, làm chuyển biến nhanh hơn nữa, tích cực hơn nữa mọi mặt của đời sống xã hội. Và nếu làm được như thế, chúng ta tin chắc rằng việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW tiếp tục gặt hái được nhiều kết quả thiết thực, to lớn hơn khi mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, coi đây là danh dự, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình. Đó vừa là cơ hội để mỗi người tự hoàn thiện tư cách, đạo đức của mình và cũng là một yêu cầu, trách nhiệm đối với mỗi chúng ta, để cùng nhau “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, góp phần cảm hóa mọi người xung quanh cùng hướng đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Mỗi chúng ta hãy học và làm theo Bác từ những việc nhỏ nhất để trở thành người tốt, góp phần thúc đẩy xã hội phát triển và để cảm nhận được rằng: Học Bác “lòng ta trong sáng hơn”.

                                                                                                           Hồng Vĩnh

 

Lượt xem: 1.773
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 001334620
  • Đang online: 66
  • Trong tuần: 10.219
  • Trong tháng: 71.699
  • Trong năm: 652.661