BÀI THU HOẠCH LỚP NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG In trang
07/07/2016 12:00 SA

Vừa qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Đảng ủy Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 165 đối tượng Đảng thuộc lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tỉnh. Đây là lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng được Đảng ủy cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tỉnh tổ chức lần đầu tiên sau gần một năm thành lập ngành. Các học viên lớp học đã được truyền đạt những kiến thức cơ bản về Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội(sửa đổi bổ sung năm 2011); Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các nội dung về phấn đấu đứng vào hàng ngũ Đảng. Kết thúc lớp học, 100% học viên làm bài thu hoạch đạt yêu cầu, trong đó có trên 85% học viên đạt loại khá giỏi. Ban biên tập bản tin thông tin nội bộ xin giới thiệu một trong những bài thu hoạch được đánh giá cao của học viên Chu Lê Bảo Trâm, Phòng hướng dẫn, chỉ đạo về chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Câu hỏi: Với những kiến thức được truyền đạt tại lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, anh(chị) nhận thức như thế nào về Đảng. Anh(chị) sẽ làm gì để bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước và Nhân dân?

Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm” – dòng chữ ấy đã quá quen thuộc với chúng ta. Và chắc rằng khi nhắc tới Đảng Cộng sản Việt Nam, ai cũng cảm thấy thiêng liêng và tự hào, cũng như khi nhắc tới hai tiếng “Việt Nam”, hai tiếng “Bác Hồ”.

Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, là đại biểu trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta đi hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, từ đấu tranh giành độc lập đến xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam CNXH.

Đất nước ta được như ngày hôm nay, chúng ta được sống và làm việc trong hòa bình như ngày hôm nay là nhờ có Đảng. Đảng đã soi sáng con đường giải phóng dân tộc, chỉ lối cho dân tộc ta đến với tự do, độc lập và giành nhiều thắng lợi vĩ đại trong cuộc chiến tranh chống xâm lược. Dải đất hình chữ S cùng hai chữ “Việt Nam” đã in đậm trên bản đồ thế giới, sánh cùng các cường quốc năm châu.

Suốt 86 năm lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn ý thức được trọng trách của mình trước vận mệnh dân tộc, tương lai của đất nước. Vì vậy, Đảng luôn hoà cùng hơi thở và mạch sống của nhân dân, ý Đảng hợp lòng dân tạo nên sức mạnh quật cường, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành niềm tự hào, niềm tin, lẽ sống, tiếp tục là Người lãnh đạo dân tộc Việt Nam đi đến bến bờ vinh quang!                   

Vừa mới ra đời, Đảng ta đã lãnh đạo cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp, từng bước tạo thế, lực, thời cơ và chớp thời cơ “ngàn năm có một”, làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà - Nhà nước của dân, do dân, vì dân đầu tiên ở Đông Nam châu Á, xoá bỏ chế độ thực dân, nửa phong kiến, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, 9 năm sau đó, dân tộc Việt Nam làm nên Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, buộc Pháp phải ký vào Hiệp định Giơnevơ tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam và các nước trên bán đảo Đông Dương.

Tự hào và đặt trọn niềm tin vào Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, cả dân tộc Việt Nam tiếp tục bước vào cuộc trường chinh chống Mỹ cứu nước hơn hai thập niên sau đó, làm nên cuộc tổng tiến công, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước ngày 30 tháng 4 năm 1975 bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Tiếp tục bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng Tổ quốc với thắng lợi vẻ vang trong cuộc chiến đấu bảo vệ hai đầu biên giới.

Một nhà văn lớn viết rằng: “ không có gì làm cho ta vĩ đại hơn là cơn đau vĩ đại”. Nỗi đau dân nước “ngót một thế kỷ lầm than, nô lệ,” Tổ quốc ta bị giày xéo dưới gót sắt của quân thù, tình hình đen tối như không có đường ra. Chính “cơn đau vĩ đại” của lịch sử dân tộc đã làm cho nhân dân, dân tộc Việt Nam, tiêu biểu là những người cộng sản, biết vượt qua, biết sinh thành và tái tạo để trở thành vĩ đại. Dân tộc ta tự hào “Việt Nam có Bác Hồ” - lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, Người đã sáng lập và rèn luyện Đảng ta và càng tự hào hơn vì dân tộc ta có một Đảng Cộng sản kiên cường. Trong Báo cáo Chính trị của BCHTW Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV viết: “Trong cuộc trường chinh để giành độc lập, tự do cho dân tộc, ở đâu và lúc nào cũng có Đảng. Đảng đi đầu trong chiến đấu. Đảng xông pha nơi khó khăn. Đảng gắn bó với nhân dân bằng những gì Đảng đã làm cho sự nghiệp giải phóng đất nước. Trong giai đoạn mới, Đảng quyết làm tất cả vì sự phồn vinh của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân”.

Trước muôn vàn khó khăn, thách thức trong quá trình cả nước đi lên xây dựng CNXH, Đảng Cộng sản Việt Nam rất chú trọng đến việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng an ninh, thực hiện phát triển mạnh mẽ quan hệ đối ngoại và cơ bản hoàn thành nhiệm vụ đề ra trong chặng đường đầu của thời kỳ quá độ, từng bước tạo tiền đề cho đất nước chuyển sang thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và thành tựu rõ ràng nhất đã được Đảng ta đúc kết sau 30 năm đổi mới.

Nhìn lại chặng đường vẻ vang 86 năm kể từ ngày đất nước ta có Đảng, chúng ta càng thấy tự hào về những cống hiến vinh quang, vĩ đại của Đảng cho dân tộc, cho đất nước. Những chủ trương, đường lối, định hướng đúng đắn của Đảng là nguyên nhân thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Bản lĩnh, sự sáng suốt, tính kiên định và trí tuệ của Đảng ta được thể hiện rõ nét ở những khúc quanh của lịch sử dân tộc. Tôi nghĩ rằng: Khẳng định ưu điểm, thành tích của Đảng cũng chính là khẳng định quá khứ đấu tranh hào hùng, anh dũng và sáng tạo của cả dân tộc; khẳng định lòng tin của Đảng vào nhân dân, và của nhân dân vào Đảng; đó cũng chính là sự khẳng định cho một bài học, một chân lý: Đảng Cộng sản Việt Nam, người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Ngày nay, trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng, thanh niên Việt Nam tiếp tục “rèn đức, luyện tài”, phát huy truyền thống hào hùng của bao thế hệ qua các giai đoạn cách mạng, để thực sự là lực lượng xung kích, sáng tạo trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ nhân dân. Là một thanh niên được diễm phúc sinh ra và lớn lên khi đất nước đã hòa bình, trước hết tôi xác định bản thân phải phấn đấu không ngừng để được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Tôi nhớ trong cuốn nhật ký Đặng Thùy Trâm, khi được kết nạp vào Đảng, dòng đầu tiên chị viết: “cái cảm giác rõ nét nhất của ngày hôm nay là: Phải phấn đấu để sống xứng đáng với cái tên “một người cộng sản”. Vâng, dù bất cứ trong hoàn cảnh nào, người Đảng viên, người cộng sản luôn luôn thực hiện đúng mục tiêu lý tưởng của Đảng, lấy ngọn cờ của Đảng làm mục tiêu, là ngọn đuốc dẫn đường, là hy sinh vì sự nghiệp cách mạng. Hãy giữ vững tinh thần của người cộng sản, tinh thần trong suốt như pha lê, cứng rắn như kim cương và chói lòa muôn nghìn hào quang của lòng tin tưởng…”. Chính những ngọn lửa đó đã truyền sức mạnh để thế hệ trẻ như chúng tôi được thắp sáng, thôi thúc vươn tới, cống hiến nhiều hơn nữa sức trẻ của mình cho đất nước!.

Ai đó nói rằng: “Vào Đảng là để mưu cầu địa vị, chức quyền”, còn tôi thì: Phấn đấu vào Đảng như là một nghĩa vụ, một trách nhiệm để được góp phần cống hiến nhiều hơn cho tập thể, cho nhân dân, và rộng hơn là cho quốc gia, dân tộc. Nhận thức như thế, ta sẽ có động cơ đúng, tạo dựng sức mạnh bên trong thôi thúc ta sống, hoạt động có lý tưởng cao đẹp cho Đảng và cho chính mình. Đó chính là điều kiện tiên quyết để góp sức mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân.

Là một thanh niên thế hệ trẻ nói chung và là một chiến sỹ công an nói riêng, tôi luôn tự rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, “giàu sang không thể quyến rũ, nghèo khó không thể chuyển lay, uy vũ không thể khuất phục”.

Dĩ nhiên để thực hiện được điều đó, trước hết bản thân tôi phải luôn tự mình rèn luyện tư cách người công an cách mệnh theo 6 điều Bác dạy: Đối với tự mình: phải cần, kiệm, liêm, chính. Đối với đồng sự: phải thân ái giúp đỡ. Đối với chính phủ: phải tuyệt đối trung thành. Đối với nhân dân: phải kính trọng, lễ phép. Đối với công việc phải tận tụy. Đối với địch: phải cương quyết, khôn khéo. Bất luận trong hoàn cảnh nào cũng kiên định thực hiện tốt 5 lời thề danh dự và phục tùng tuyệt đối 10 điều kỷ luật đối với lực lượng Công an nhân dân.

Thiết nghĩ, đó là cách tốt nhất, thiết thực nhất và hiệu quả nhất để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ thành quả cách mạng; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân của người chiến sĩ công an nhân dân.

Lượt xem: 222